پویش درس خانه

16,741

پویش درس خانه برای شناسایی و تقدیر از معلم هایی که در دوران گسترش کرونا از طریق خلاقیت و آموزش از راه دور به مقابله با این ویروس رفتند، ایجاد شده است

pixel