برنامه معرفت هفتم فروردین ۱۳۹2

608
دکتر ابراهیمی دینانی 530 دنبال‌ کننده
608 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

قسمت 235 ام برنامه معرفت که هفتم فروردین ۱۳۹2 پخش شد، اختصاص داشت به شرح اشعار عطار نیشابوری. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت فیلسوف یار philosophyar.net مراجعه کنید

pixel