دنیایی طرح های الکترونیک:مدار کنترولر سروموتور

902
Sinaset(توقف)
Sinaset(توقف) 5.2 هزار دنبال‌ کننده

در این ویدئو،به کمک لوازم که در ویدئو نیز به صورت تصویری ذگر میشود و نقشه که بیان میشود،یک مدار غیر برنامه نویسی ارزان قیمت به کمک ایسی 555 و لوازم ذکر شده ساخته میشود،که می تواند انواع سروموتورها را به کمک ولوم کنترولر کند.( 1K ohms Resistor 3K ohms Resistor 68K ohms Resistor 2 x 1N4148 Diyode 220nF Ceramic Capacitor 100nF Ceramic Capacitor 1uF 50V Capacitor NE555 Timer 5mm Led 10K Potantiometer)

Sinaset(توقف)
Sinaset(توقف) 5.2 هزار دنبال کننده