پیشگیری و مراقبت های درد در افراد ضایعات مغزی و نخاعی

2,330
مرکز ضایعات نخاعی با همکاری پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران ،کنفرانس پیشگیری و مراقبت های درد در افراد ضایعات مغزی و نخاعی را در تاریخ 4 بهمن ماه 95 در سالن همایش موزه شهدای تهران برگزار نمود . این سخنرانی توسط آقای دکتر بابک باباخانی فوق تخصص درد در خصوص درمان درد در آسیب نخاعی ارائه شده است
pixel