جلسه بیستم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

805
آموزش ریاضی 471 دنبال‌ کننده
• جمعِ صفر و اعداد صحیح • جمع دو عدد قرینه • بررسی تمرینِ درسِ اول (صفحه 16 کتاب) • مدت زمان جلسه: حدود 25 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)
آموزش ریاضی 471 دنبال کننده
pixel