چالشی پسندیده، پاره کردن بلیط حج عمره

251

بخدا حج رفتن تو این زمام حرامه پولشو بگیرید صرف کمک به بیماران و کودکاد کم بضاعت کنید

میثم نوایی
میثم نوایی 43 دنبال کننده