آغاز ویزای والدین/لیست مشاغل کنبرا/چهره شناسی و انگشت‌نگاری

86

صدای استرالیا - بسیاری از آنهایی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند و یا در این کشور زندگی می‌کنند با پایان یافتن سال مالی و آغاز سال جدید منتظر شنیدن خبرهای جدیدی در خصوص سیاست‌های مهاجرتی دولت استرالیا هستند. در همین راستا و در این بخش از مجموعه پادکست‌های مهاجرتی صدای استرالیا حامی نیرومند از دفتر مهاجرتی اوستا در خصوص موارد زیر توضیح می‌دهند: آغاز ویزای والدین از روز اول جولای توضیحاتی در رابطه با تعداد انتخاب‌های ویزاهای مهارتی در ماه ژوئن لیست مشاغل کنبرا از تاریخ اول جولای چهره شناسی و انگشت‌نگار