ویدیو تروفی Explorer: Ruins of Shadowmark بازی Anthem

73

Anthem جزو آن دسته از بازی‌هایی است که بازیکنان برای کسب تمامی تروفی و اچیومنت‌های آن باید ساعت مشغول گشت‌وگذار و انجام کارهای مختلف باشند. Www.ZoomG.iR

۲ ماه پیش
# Anthem