سندرم نونان

239

افراد مبتلا به سندرم نونان دارای ویژگی های چهره ای متمایز مثل شیار عمیق در ناحیه ی بین بینی و دهان (بوسه گاه) ، چشم های دارای فاصله زیاد که سبز ، آبی و یا رنگ آبی کم رنگ دارند و گوش های پایین افتاده(low-set) که به طرف عقب چرخیده اند، می باشند. افراد مبتلا ممکن است دارای قوس زیاد در سقف دهان (کام دارای قوس زیاد)، تراز پایین و ضعیف دندان ها و فک پایین کوچک (micrognathia) باشند.