تکنوازان برتر: کیان سلطانی نوازندهٔ جهانی ویولنسل

2,688

کیان سلطانی نوازندهٔ ایرانی ویولنسل یکی از نوازندگان مهم فعلی موسیقی کلاسیک است که با ارکسترهای مطرح دنیا به اجرای برنامه پرداخته است. به تازگی هم نشر معتبر دویچه گرامافون آلبومی از سلطانی منتشر کرده است که مورد توجه دوستداران موسیقی کلاسیک قرار گرفته است. در این ویدیو اجرای کنسرتوی ویلونسل از جوزف هایدن را توسط کیان سلطانی می بینیم. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده