امتحان فریم اصلی

86

مرحله ی امتحان فریم اصلی و نکاتی که باید در این مرحله بدانید. فضای روی کست باید با دهان بیمار تطابق داشته باشد. در ادامه به بقیه نکات پرداخته می شود. https://dmcc.pro/try-in-main-frame/

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی