بازی های درخشان - گوهر خیراندیش

4,157

از انبوه بازی های درخشان گوهر خیراندیش ، می توان به هنر بازیگری وی در نقش زنی پا به سن گذاشته در فیلم «دعوت» (ساخته ابراهیم حاتمی کیا) اشاره کرد . او که چهار دختر ازدواج کرده و دم بخت دارد و صاحب نوه هم هست اکنون خود در شرایطی بغرنج قرار گرفته . این نقش آفرینی برای خیراندیش تندیس زرین جشن خانه سینما را به همراه داشت .