هاب تاک با بنیانگذار Innobrain سوئد

87

هاب تاک یک گفتگوی چالشی با فعالان اکوسیستم کارآفرینی است. در این هاب تاک دکتر مهدی داوری هم بنیانگذار InnoBrain در کشور سوئد از تجربیات خود در حوزه کارآفرینی میگوید. Innobrain یک استارتاپ در حوزه کاربردهای نوروساینس در صنعت است.