ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دکتر فریبا بهنام فر، تشخیص و اداره ی حاملگی های مول

2,881
مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر فریبا بهنام فر با عنوان تشخیص و اداره ی حاملگی های مول
pixel