ماجرای چاپ سنگی خط نستعلیق در مستند "قط"

170

مستند "قط" درباره "میرزا محمدرضا کلهر" از خوشنویسان صاحب نام در خط نستعلیق کشورمان است که در زمان قاجار زندگی می کرد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4QS