فینال کشتی زیبای پهلوان امین جعفرزاده و پهلوان حمید قلی زاده سال 1393

1,040
کلیپ کشتی زیبای پهلوان امین جعفرزاده و پهلوان حمید قلی زاده گود بنی هاشم برغمد فینال وزن +90 کیلو پیج اینستاگرام روستای برغمد @barghamad_village کانال میدان کشتی با چوخه بنی هاشم برغمد @chokhe_channel سایت روستای برغمد barghamad.com کانال روستای برغمد Telegram.me/barghamad_channel
pixel