ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سفرنامه فراق : نجوای عاشقانه «گیتی زردشتیان» مادر «روزبه عطایی»

50
نجوای عاشقانه «گیتی زردشتیان» مادر «روزبه عطایی» پایگاه خبری-تحلیلی فراق در نظر دارد در سلسله ویدئوهایی، آرشیو پیام خانواده ها برای عزیزان اسیر خود در فرقه رجوی را منتشر نماید.
فراق 75 دنبال کننده
pixel