اجرای سرود امام رضا در جشن پایان سال

679

این کلیپ که توسط پیش دبستانی واحد 4 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.