هر نخ سیگار 3 دقیقه از عمرتان می کاهد

61

رادیو جوان - 30 خرداد98- 08:30| غلامرضا حیدری رییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه مطالعات جهانی نشان داده متوسط عمر افراد سیگاری 10 سال کمتر از افراد غیرسیگاری است گفت : زنان سیگاری 9 سال و مردان سیگاری 11 سال زودتر از افراد غیرسیگاری همجنس خود فوت می کنند بنابراین می توان گفت هر نخ سیگار 3 دقیقه از عمر فرد سیگاری می کاهد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده