انیمیشن « رستم واسفندیار » از شبکه جهانی جام جم

3,372
انیمیشن " رستم و اسفندیار" بر اساس شاهنامۀ فردوسی نگاشته شده است. گشتاسب، پادشاهی ستمگر است. اسفندیار که فرزند اوست می خواهد تاج و تخت سلطنت را از پدر بگیرد؛ اما گشتاسب شرط انتقال پادشاهی به او را نبرد با رستم، جهان پهلوان ایران و در بند کردن او قرار می دهد، بنابراین اسفندیار برای نبرد با رستم به زابلستان می رود... این انیمیشن به کارگردانی اسفندیار احمدیه در مرکز پویانمایی صبا تهیه شده و انیماتور آن بهنام خیامی و اسفندیار احمدیه است. این انیمیشن روز دوشنبه 13دی ساعت 20:30 به وقت تهران از شبکه ج
pixel