پخش ۲۷۵ جفت کفش برای کودکان مناطق محروم

99
رویای کودکان ساده و‌زییاست این کودکان خواه در دامنه آلپ باشند و خواه در دامنه های تفتان ارزوهای کوچک و شیرین دارندبا یک جفت کفش شاد میشوند و لبخند میزنند لبخندی که نه از سر خوشحالی است بلکه تمام آرزوهایشان برآورده شده.... به لطف شما خیرین عزیز تعداد ۲۷۵ جفت کفش برای کودکان مناطق محروم استان سیستان بلوچستان تهیه شد و با همت داوطلبین خیریه کودکان فرشته اند میان کودکان افتاب تقسیم شد تا آرزوهای خیلی از کودکان این سرزمین برآورده شود. کانال خیریه : @koodakanccharity
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel