جلسه ۶: آموزش پاراگراف ها در برنامه html

38

در جلسه ۶ از دوره آموزشی اچ تی ام ال (HTML) به آموزش پاراگراف ها در برنامه html می پردازیم. در اچ تی ام ال هر بخش از صفحه بوسیله تگ های مختلف مشخص می شود. تگ p در صفحات اچ تی ام ال میتواند متن های طولانی و پاراگراف ها را نمایش دهد.جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/xExcG را در نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.