اولین سیستم کنترل ایرانی مبتنی بر سیستم کنترل DeltaV با ویژگیهای زیر تولید شد

80

1.انطباق و همخوانی ۱۰۰ درصد و کامل با سیستم کنترل DeltaV DCS ۲- مورد تایید وزارت نفت ۳- پذیرش در سامانه EP وزارت نفت به عنوان محصول ایرانی ۴- مورد تایید معاونت ریاست جمهوری به عنوان محصول دانش بنیان ۵- تست کارایی در شرکت ملی گاز ایران و اخذ تایید کارکرد ۲ ساله ۶- تغییر کد کالا در طبقه بندی کالای وزارت نفت شرکت مهندسی مَپـــسا کنتــرل 02146045081 www.mapsacontrol.ir