آلزایمر پیر شدن عادی نیست ! و قابل درمان است !

420

همراه با زیرنویس از کانال TED ترجمه متعلق به سایت هسته ی مطالعات پژوهشی سالمندی www.HPMS.IR

3020063809

3020063809

1 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot