دستگاه برداشت کرتی پیاز و سیر مدل H-RE150-1

4,111
خصوصیات دستگاه پیاز کن جهت کشت سنتی ( کرتی) غده های پیاز یا سـیر توسط دستگاه از خاک خارج شده و به روی الویتور ماشین منتقل می شـوند. با گردش الویتورخـاک و بقایا از غده ها جداشـده و محصـول به آرامی درپشت دستگاه بر روی زمین می ریزد. قابلیت برداشت پیاز ، سیر و محصولات غده ای مشابه. دارای الویتور عریض لاستیکی اروپایی با استحکام فوق العاده. دارای یک الویتور طولانی جهت کاهش صدمات مکانیکی به غده ها. دارای استحکام کافی برای برداشت در خاک های سنگین. مجهز به کلاچ صفحه ای جهت محافظت از سیستم انتقال نیرو.
pixel