اجرای رتبه اول مسابقات فرهنگیان کشور- رشته نهج البلاغه -سعید عزیزی-فارس

230
230 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

چهارمین دوره مسابقات قرآن ، عترت ونماز فرهنگیان سراسر کشور تابستان 1398

pixel