بی دین ها!بی حجاب ها!عرق خورها!قماربازها! - استاد حسین انصاریان

10,048

حکایت عجیب و شنیدنی حضرت ابراهیم و پیرمرد مجوسی! رمضان1398-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15300#s