ارگ الکترونیک

272
مدار ساده ارگ الکترونیک دو اکتاو با آیسی NE555 - در این انیمیشن پایه های آیسی NE555 معرفی و مدار داخلی آن به نمایش گذاشته میشود.
pixel