بازی فوتبالیستها - ساخت بازی با یونیتی

374

بازی فوتبالیستها. کاری از آقای شهاب رفیعی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علامه جعفری رفسنجان. شما باید توپ را بدون اینکه به بازیکنی بخورد به سمت دروازه ببرید. در هر مرحله تعداد بازیکنان و حرکت آنها تغییر میکند.