مراسم افتتاحیه رسمی پلنت: شبکه نوآفرینی در صنعت بیمه و مالی

285
پلنت یک زیر ساخت جذاب در سوله سوم کارخانه نوآوری آزادی است. یک گوشه دنج برای همه کسانی که دغدغه نوآوری در صنعت بیمه دارند.
pixel