هجوم خطرناکترین ملخها به ۶ استان جنوبی کشور

2,746

دسته های جدید بزرگ خطرناک ترین نوع ملخها همراه با بارندگی های اخیر از سمت شبه جزیره عربستان وارد ایران شده اند. ‏ www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : مدیرکل مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات: حجم گسترده ای از ملخ صحرایی یا دریایی که خطرناک ترین نوع ملخ است، به استان های جنوبی کشور حمله کرده و گستره وسیعی از خاک این منطقه را تحت هجوم خود در آورده اند. این ملخ ها در حال حاضر استان های جنوبی کشور نظیر سیستان بلوچستان ⁩، کرمان⁩، بوشهر، جنوب ⁧فارس ⁩ و هرمزگان ⁩را مورد هجوم قرار داده اند.