راهنمای سفر به بارسلونا - مسترتریپیک

3,682

راهنمای سفر به بارسلونا نخستین راهنمای ویدیویی فارسی زبان است که برای معرفی جاذبه های گردشگری بارسلونا ساخته شده است. در این ویدیو توضیح داده می شود که در سفر به بارسلونا از کدام جاذبه ها باید بازدید کرد و برای بازدید از بارسلونا چگونه باید برنامه ریزی کرد. در این فیلم جاذبه هایی نظیر خیابان رامبلا (لا رامیلا)، ساگرادا فامیلیا، کاسا میلا، کمپ نو (نیو کمپ)، تپه جوئیک یا مونتجوئیک، محله گوتیک، کلیسای جامع بارسبلونا، ساحل و هر آنچه جاذبه دیدنی بارسلونا است، معرفی شده است.