دکلمه عاشقانه-گل کاکتوس

1,771
(maryam (BTS 505 دنبال کننده
ترتیب نمایش

حسنا

1 سال پیش
خخخخ اونوکه نمیتونم ولی جوری گازش میگیرم که جاش میمونه...ببخشیدبااجازه تون
(maryam (BTS خواهش عزیزم برو

حسنا

1 سال پیش
خخخخ میزنمش فایده نداره...الان میخوام برم خونه خالمواینا ترکیدم تواین خونه
(maryam (BTS الهی خب بزن از پسر بودن ناقصش کن خخخخخخ برو عزیزم راحت باش

حسنا

1 سال پیش
یکی زدم دوتاپس میخورم خخخخ،خدمتکارمون هست ولی خب اون هم سن وسال من نیس
(maryam (BTS خخخ بزنش :) خوبه دیگه تنها نیستی

حسنا

1 سال پیش
نه بابااون که خونه نمیشینه،همیشه بیرونه
(maryam (BTS خخخ بزنش بگو خجالت بکش دختر تنها نباید خونه باشه بهش بگو غیرت هم خوب چیزیه خخخ

حسنا

1 سال پیش
چون کسی خونه نیس،اینجاهم کسی نیس اگه هم باشع زودمیره
(maryam (BTS الهی داداشت مگه نیست

حسنا

1 سال پیش
اره،مطمعن باش
(maryam (BTS من که هستم چرا حوصلت ترکیده؟؟؟؟؟؟

حسنا

1 سال پیش
نمیدونم،خدابزرگه..
(maryam (BTS در اون که شکی نیست

حسنا

1 سال پیش
هیچی جواب ندادی گفتم حتمارفتی
(maryam (BTS ن هستم کم بیش

حسنا

1 سال پیش
شایدولی دکترش خوب بودگفت بایدجواب آزمایشابیادتاقطعی بشه
(maryam (BTS همه دکتری الان دروغ میگن تا پول گیرشون بیاد

حسنا

1 سال پیش
مریم جون رفتی؟؟؟؟؟
(maryam (BTS جانم بگو هستم
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel