کارآگاه‌شهر جریان دارد!

499

چکیده‌ای از آنچه در #کارآگاه_شهر تهران گذشت (کارگاه‌های آموزشی ژورنالیسم تحقیقی و رسانه‌ی مسئله‌محور - ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۹۸)/ از «شورش در شهر» و انتقال تجربه‌های عملیاتی تا «قاضی‌شو» و چالش‌های حقوقی یک رسانه‌ی مسئله‌محور!

آوانت
آوانت 1.8 هزار دنبال کننده