ام آر آی از مغز جنین در حال رشد

746
در ام آر آی یا تصویربرداری به کمک تشدید میدان مغناطیسی کسی که وارد دستگاه پرتونگار می شود، باید بی حرکت بماند تا نتایج اسکنها واضح باشد. در حالیکه جنین در درون مایع رحم در حال حرکت است و امکان تصویربرداری به این روش میسر نیست لذا دانشمندان روش جدیدی را برای شناخت مغز در حال رشد جنین و خطرات احتمالی آینده آن را در نظر دارند.
pixel