رسوایی اقتصادی معاون پیشین صدراعظم اتریش

345
دو روز پس از استعفای معاون صدراعظم اتریش در پی انتشار ویدئویی از وی، فضای سیاسی این کشور همچنان بحران زده است. هاینتس کریستیان اشتراخه در این ویدئو در حال گفتگو با فردی دیده می شود. اشتراخه در این ویدئو به زن روس می گوید که اگر «کرونن زایتونگ»، پر فروش ترین روزنامه اتریش را سه هفته پیش از انتخابات بخرد و حزب او را به پیروزی برساند، او حاضر است هرگونه گفتگویی را با طرف روسی بپذیرد. او همچنین می گوید اگر چنین شود تمام قراردادها در تمام بخش ها را که اکنون در اختیار شرکت اتریشی اشتراباگ است به آن ها
pixel