خدمات تامین سرمایه امین

207

شرکت تامین سرمایه امین به عنوان نخستین تامین سرمایه دارای مجوز در ایران با سرمایه 2000 میلیارد ریالی طی 8 سال گذشته 125 هزار میلیارد ریال برای صنایع مختلف تامین مالی کرده است. هم اکنون دارایی های تحت مدیریت این شرکت 50000 میلیارد ریال بوده و صدها شرکت از خدمات امین استفاده کرده اند.