اشتباه تفکر مسیحیت در نحوه اثبات معجزه

35
roshangari@ 3.1 هزار دنبال‌ کننده
اشتباه تفکر مسیحیت در نحوه اثبات معجزه اثبات "معجزه" منافی قانون "علیت" نیست... (استاد رحیم پور ازغدی)
roshangari@ 3.1 هزار دنبال کننده
pixel