هفتمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری شیراز

252

هفتمین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری شیراز همزمان با هفدهمین دوره مسابقات جام رمضان گشایش یافت

pixel