آموزش تخصصی عکاسی

200
موسسه فرهنگی صالح 21 دنبال‌ کننده

دانش آموزان دوره اول دبیرستان بطور عملی آموزش تئوری در عکاسی را بکار می بندند. موسسه فرهنگی صالح

pixel