طراحی محوطه سازی ورودی ویلا - انیمیشن با لومیون 9

96

طراحی محوطه سازی این ویلا واقع در آمریکا توسط تیم ما انجام گردید. انیمیشن با استفاده از نرم افزار لومیون 9 ساخته شده است. در روند طراحی با توجه به نظرات کارفرما سعی شد بخشی از حیاط ویلا با نرده چوبی مدرن پوشش داده شود. پوشش گیاهی در این انیمیشن دقیقا مطابق تصاویر ارسالی کارفرما شبیه سازی شده است. ارتباط با ما www.instagram.com/shirbeigi/ www.mohammad.shirbeigi.com\