کشف گوشتهای فاسد از پارکینگ منزل مسکونی

1,210

یک تن و نیم گوشت فاسد از پارکینگ یک منزل مسکونی کشف شد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.5 هزار دنبال کننده