همایش خطرات تراریخته با 18 دانشمند متخصص جهان

55
پروفسور علی کرمی 266 دنبال‌ کننده

کنفرانسی با حضور 18 دانشمند برجسته جهان در باره خطرات محصولات تراریخته و علف کش گلایفوسایت یا رانداپ این کنفرانس را ببینید و نشر دهید تا مراقب باشیم فریب سرکردگان تراریخته را نخورید در اینجا https://healingfromgmos.com/

pixel