قسمت 3 - سریال هزار دستان - با زیرنویس انگلیسی

1,057

کد ویدیو: 4206 فیلم در دو بخش اصلی تشکیل شده است، بخش اول که به داستان رضا تفنگچی می باشد، که دوران احمدشاه و آغاز حکومت رضا شاه و بخش دوم در مورد زندگی رضا خوشنویس است که در دوران پایانی حکومت رضا شاه و آغاز حکومت محمدرضا شاه می باشد. بازی جمشید مشایخی یکی از درخشانترین بازی های وی می باشد.