یخ شکن جهنم

یخ شکن جهنم

3 ماه پیش
لایک.مبارکت باشه اجی پیش پیش
_pariaw_

_pariaw_

3 ماه پیش
مرسی عشقم چهارشنبه سوری تو هم مبارک
خداحافظتون عشقالغو دادم تا....

خداحافظتون عشقالغو دادم تا....

3 ماه پیش
لایک عشقم اخه کی گفت من تورو فراموش،کردم هردفعه میگی قربونت برم خوب اپا خرابه یانت ضعیفه اصن نمیشه توروهم که سخت میشه پیدا کرد اتفاقا چندساعت پیش کلیپتو که واسه عموت گذاشتی دیدم گفتم این دختره چی میگه دیوونه شدی؟خخخخخخخ