خبر رادیو پرهام جانفشان

65
#مصاحبه مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران با خبر رادیو در خصوص برنامه های روز جهانی صنایع دستی 20 خرداد پخش در #رادیو_فرهنگ #رادیو تهران #رادیو _ایران روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران
pixel