مصاحبه با خانم ندا سعادتی مربی فن بیان و مهارت های ارتباطی کودک و نوجوان قسمت 1

94
- چرا کودکان و نوجوانان باید سخنرانی و فن بیان را یاد بگیرند و در چه قسمتی از زندگی به کارشان می آید؟ - چطوری مهارتهای ارتباطی بچه ها افزایش پیدا میکند؟ می دانیم با اینکه بچه ها در مدرسه هم کنار هم هستند،اما بعضاً این مسئله دیده می شود که ارتباط گرفتن برایشان بسیار سخت هست و بسیاری از آنها برای پیدا کردن دوست با هم مشکل دارند و دلیلش البته بسیارروشن است، بدلیل ارتباط های بسیار کمتر فامیلی و خانواده های کم جمعیت و استفاده نسل جدید از دستگاههای تکنولوژی... - در خصوص رفع خجالت بچه ها چه می توان کرد؟
pixel