سیاست‌های جدید دولت استرالیا در قبال ویزاهای موقت و متاثر شدن آنها از کرونا

25
صدای استرالیا – دکتر سیروس احمدی از دفتر مهاجرتی ویزایاب در این پادکست نکات مهم زیر را مورد بررسی قرار می‌دهند: بررسی اهم سخنان سرپرست اداره مهاجرت استرالیا در خصوص انواع ویزاهای موقت و متاثر شدن آنها از کرونا جرایم مرتبط با کرونا و تاثیر آنها بر ویزاهای استرالیا و شهروندی خبر خوب در خصوص امتحان ناتی
pixel