جلسه پرسش و پاسخ با رییس کمیته درساژ قسمت 1

176
گفتگوی عباس مهاجر با علی هژبر رییس کمیته درساژ در 25 شهریور ماه 1400
pixel