جوشیدن آب در کتری چینی

144

در این ویدئو کتری چینی اسکای سان روی شعله مستقیم قرار دارد و همانطور که می بینید آب در حال جوشیدن است.برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید.https://skysun.ir

سمانه
سمانه 0 دنبال کننده